• «هیچ‌کس نمی‌تواند بدون اجازه‌ی خودتان، به شما این احساس را بدهد که حقیر هستید.» النور روزولت