• «معمولا موفقیت به سراغ کسانی می‌رود که آن‌قدر سرشان شلوغ است که نمی‌توانند به سراغش بروند.» هنری دیوید ثورو

تماس با ما


 برای پیگیری خرید یا سایر موارد می‌توانید از طریق ایمیل‌ زیر با ما تماس بگیرید.

mtoumajiri@gmail.com


شماره کارت عابر بانک در صورت نیاز

شماره کارت بانک ملت     ۶۱۰۴۳۳۷۹۱۷۵۸۷۰۳۰

شماره کارت بانک تجارت  ۵۸۵۹۸۳۱۰۲۶۶۰۱۱۸۶

شماره کارت بانک ملی    ۶۰۳۷۹۹۷۲۷۵۳۷۴۲۸۹

کلیه حساب‌ها به نام موسی توماج ایری می‌باشد.


Comments are closed