• انسان‌ها علیرغم وجود تمام واقعیت‌های پست و اجتناب ناپذیر زندگی، همچنان به دنبال خواسته‌های خود هستند. اگر اینطور نباشد، هیچ هدف زیبایی در زندگی وجود نخواهد داشت. موریس مترلینگ

کتاب الکترونیک

Comments are closed